Efter kongressen

Luncon 2016 är slut. Tack till alla som deltog, vi hade jättekul!

Så här blev sista versionerna av programbladet och programaffischen.
Programmet genomfördes enligt planerna, så när som på föredraget Jack the Ripper, kl 12 på lördagen, som fick ställas in pga akut sjukdom. Istället flyttades den samtidigt schemalagda rundabords-tipsdiskussionen, Fantastik för barn, upp från Lilla rummet till Stora salen, och gjordes om till en paneltipsdiskussion.

En del foton finns postade i Facebookevenemanget

Nedan följer en lista på personer som skrivit kongressrapporter avseende Luncon 2016. Till rapporter som är nätpublicerade länkas också. Vi fyller på listan efterhand som vi får reda fler:

Tora Greve
Karl-Johan Norén
Sofie Berthet
Johan Anglermark
Lise Andreasen, publicerad i NOVUM, nr 123, December 2016, s. 11-19, SFC:s medlemsblad.
Maria Nygård